BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN

PHÂN HỖN HỢP NPK BCROCA 20-5-5 ROOT & GREEN CHUYÊN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT MẬP DÀI CHUYÊN PHỤC HỒI CÂY SUY YẾU, CÒI CỌC Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 20%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%, độ ẩm: 5%. -  Phóng đọt nhanh, xanh cây, dày lá, dưỡng trái non. Phục hồi cây mất sức, vàng lá, còi cọc. -  Cải tạo đất trồng, giúp đất tơi xốp, không chai cứng, bạc màu. -  Rễ phát triển mạnh, phục hồi bộ rễ suy yếu. -  Tăng vi sinh vật đ...
More

BCROCA GOLD 20 – 5 – 5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCROCA 20-5-5 GOLD NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN PHỤC HỒI RỄ - HẤP THU NHANH – CÂY PHÁT TRIỂN Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 20%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%. -  Tạo môi trường lý tưởng cho rễ phát triển mạnh. -  Dinh dưỡng tồn tại ở dạng dễ tiêu nhưng ít bị bốc hơi và rửa trôi nên cây hấp thu nhanh và bền. -  Đất trồng thêm màu mỡ, tơi xốp, không chai cứng bạc màu, giảm gốc acid tự do của phân NPK để lại. -  Sinh vật ...
More

UVS 9999

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCRON UVS 999 THẤM TỚI ĐÂU, RỄ SÂU TỚI ĐÓ TRÁI TRĨU CÀNH VẪN XANH LÁ GIÀ Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 7%, Nts: 9%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%, Ca: 2%, SiO2: 3,5%, Mg: 1,5%, Axit Fulvic: 2,8%.   - Cung cấp dinh dưỡng hoàn hảo cho cây và đất. - Cải tạo đất cực tốt, cây ra rễ mạnh, chống bệnh rễ. - Đọt phóng nhanh, cành dài, mập, lá xanh dày bóng. - Phục hồi nhanh những vườn cây suy yếu, còi cọc, đất chai. - Rau, hoa, ...
More

TOTMIT 14 – 15 – 16

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ TỐT MỊT 14-15-16   NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 14%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 16%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%. -  Hỗn hợp thấm sinh học (humic, fulvic, amin, men, …) phát triển rễ mạnh, nuôi vi sinh và tăng độ phì cho đất. Có khả năng chelate các dinh dưỡng khoáng giúp cho cây sử dụng tối đa. -  Thành phần  dinh dưỡng của sản phẩm phù hợp cho giai đoạn nuôi hoa, nuôi trái, củ và phục hồi cây s...
More