BCROCA 18-4-6 ROOT & GREEN

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG

BCROCA 18-4-6

ROOT & GREEN

CHUYÊN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT MẬP DÀI

CHUYÊN PHỤC HỒI CÂY SUY YẾU, CÒI CỌC

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 18%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 6%, Hữu cơ: 8%, Axit Fulvic: 3,2%, Ca: 1,4%. –  Phóng đọt nhanh, xanh cây, dày lá, dưỡng trái non. Phục hồi cây mất sức, vàng lá, còi cọc.

–  Cải tạo đất trồng, giúp đất tơi xốp, không chai cứng, bạc màu.

–  Rễ phát triển mạnh, phục hồi bộ rễ suy yếu.

–  Tăng vi sinh vật đối kháng – Hạn chế vàng lá, úng thối.

–  Tiết kiệm phân bón.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha