BCROCA 20-5-5 ROOT & GREEN

PHÂN HỖN HỢP NPK

BCROCA 20-5-5

ROOT & GREEN

TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT MẬP DÀI

PHỤC HỒI CÂY SUY YẾU, CÒI CỌC

THÀNH PHẦN: 

Nts: 20%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 5%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%, độ ẩm: 5%.

CÔNG DỤNG:

  •  Phóng đọt nhanh, xanh cây, dày lá, dưỡng trái non. Phục hồi cây mất sức, vàng lá, còi cọc.

  • Cải tạo đất trồng, giúp đất tơi xốp, không chai cứng, bạc màu.

  • Rễ phát triển mạnh, phục hồi bộ rễ suy yếu.

  • Tăng vi sinh vật đối kháng – Hạn chế vàng lá, úng thối.

  • Tiết kiệm phân bón.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG

LIỀU LƯỢNG

Cây ăn trái

100kg – 300kg/ha

Rau màu, hoa, …

20kg-30kg/1.000m2

Cây lương thực

100kg – 200kg/ha

Cây công nghiệp

100kg – 300kg/ha