TƯỚI NHỎ GIỌT

Thành phần được phối cộng với nhân tố sinh học làm tăng hiệu quả vượt trội:

 • Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.
 • Khoáng phức hợp phù hợp cho các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
 • Hạ phèn, ổn định pH, cải tạo đất thoái hóa, bạc màu.
 • PHOSPOTAS Tưới nhỏ giọt

  PHÂN PK TINH PHOSPOTAS PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công dụng ...
  Xem chi tiết

  BCROCAS 14-5-25 Tưới nhỏ giọt

  PHÂN NPK TINH BCROCAS 14-5-25 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công ...
  Xem chi tiết

  BCROCAS 30-9-9 Tưới nhỏ giọt

  PHÂN NPK TINH BCROCAS 30-9-9 PHỐI CỘNG VỚI NHÂN TỐ SINH HỌC - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI Thành phần Công ...
  Xem chi tiết