CAM ĐƯỜNG CANH SỬ DỤNG PHÂN BÓN BA CON RỒNG TẠI HƯNG YÊN VÀ HÒA BÌNH

Nông dân tại Hưng Yên và Hòa Bình sử dụng phân bón Ba Con Rồng trong quy trình chăm sóc cam đường canh đạt hiệu quả tuyệt vời:

–         Đất tơi xốp, thoáng khí, hấp dẫn vi sinh vật có lợi.

–         Rễ phát triển mạnh, rễ cám nhiều, rễ mập, khỏe, hạn chế bệnh hại.

–         Đọt bung dài mập, lá xanh bóng, dày.

–         Ra hoa nhiều, đậu trái tốt, neo trái khỏe.

–         Trái lớn nhanh, bóng đẹp.                                                                            

Hình ảnh và video thực tế tại vườn:

 MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA BA CON RỒNG ÁP DỤNG TRONG QUY TRÌNH