DƯỠNG RỄ

  • Tan nhanh, tan hoàn toàn.
  • Tăng hoạt động sống trong đất: Tăng vi sinh vật phân giải lân, cố định đạm, phân giải cellulose, giun trùn. Đẩy mạnh phân hủy chất hữu cơ thành mùn. Nâng pH đất.
  • Phát triển rễ mạnh: Đặc biệt rễ tơ và lông hút.
  • Hấp thu dinh dưỡng tối đa, giảm phân hóa học theo thời gian.

BCRON 8 10KG

PHÂN BÓN HỮU CƠ – SINH HỌC ĐẶC BIỆT BCRON 8 – SUPER ROOT KÍCH RỄ - TÁI TẠO RỄ ...
Xem chi tiết

KN3 CÂY CÓ MÚI

PHÂN HỮU CƠ ĐẶC BIỆT, KALI CAO KN3 CHUYÊN PHỤC HỒI VƯỜN CÂY VÀNG LÁ, THỐI RỄ Thành phần Công ...
Xem chi tiết

BCROOT 7 – CÔNG NGHỆ TINH CHẾ KN3

PHÂN HỮU CƠ ĐẶC BIỆT, KALI CAO BCROOT 7 - CÔNG NGHỆ TINH CHẾ KN3 CHUYÊN TƯỚI VÀ RẢI GỐC ...
Xem chi tiết

BCROOT 10

PHÂN BÓN HỮU CƠ BCROOT 10  THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO CÂY TRỒNG – PHỤC HỒI CÂY SUY YẾU RA ...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 4810

PHÂN BÓN NPK RỒNG PHUN 4810 RA RỄ - CẢI TẠO ĐẤT - TRÁI LỚN NHANH Thành phần Công dụng ...
Xem chi tiết

BCROOT 8 – CÔNG NGHỆ TINH CHẾ RỒNG PHUN 488

PHÂN BÓN HỮU CƠ BCROOT 8 - CÔNG NGHỆ TINH CHẾ RỒNG PHUN 488 ĐẤT NHIỀU GIUN – RỄ TRẮNG ...
Xem chi tiết

VEGA MIN

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ VEGA MIN PHÙ HỢP QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN ...
Xem chi tiết

BCRON 8 LÚA 2KG

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 8 SUPER FULVATE ROOT RA RỄ CỰC MẠNH – HẠ PHÈN CỰC NHANH ...
Xem chi tiết
Loading...