NUÔI TRÁI

  • NPK sinh học, hấp thu tối đa.
  • Trái to, củ lớn, hạt chắc, tăng hương vị, đẹp màu.
  • Hạn chế rụng trái, thối, nứt trái.
  • Cải tạo đất, phát triển rễ.
  • Tiết kiệm 20% – 30% NPK.

SONG LONG NK.S 15-15+15S 25 KG

PHÂN BÓN HỖN HỢP NK SONG LONG NK.S 15-15+15S PHÁT HOA – TO TRÁI – ĐẸP MÀU THÀNH PHẦN:  Nts: ...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 4810

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK RỒNG PHUN 4810 CHUYÊN NUÔI TRÁI - TRÁI TO - CỦ LỚN Thành phần Công ...
Xem chi tiết

BCROCAS 14-5-25

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 14-5-25+TE NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT HỢP CHẤT LƯỢNG ...
Xem chi tiết