CHỨC NĂNG PHÒNG TRỪ BỆNH

Bổ sung phụ gia sinh học đặc biệt giúp tăng sức đề kháng cho cây trước điều kiện bất lợi của thời tiết và tấn công của sâu bệnh hại.

BOTA GOLD

PHÂN VI LƯỢNG BOTA GOLD RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG KHÔNG RỤNG TRÁI NON – ...
Xem chi tiết

ĐỒNG KẼM NANO

PHÂN BÓN VI LƯỢNG ĐỒNG KẼM NANO ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ CUNG CẤP VI LƯỢNG ...
Xem chi tiết