PHÁT TRIỂN THÂN CÀNH LÁ

  • Cung cấp dinh dưỡng cho giai đoạn phát triển, phục hồi thân, cành, đọt mạnh nhờ cơ chế rễ phát triển mạnh, hút dinh dưỡng tối đa.
  • Lá xanh, cành, đọt mập, dài, phát triển khỏe mạnh, bền.
  • Cải tạo môi trường đất, hạ phèn, giảm chua, không làm thoái hóa đất.

ORGANIC MINIK 9 – CÔNG NGHỆ LIGAND-N 60.20.20

PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC MINIK 9 – CÔNG NGHỆ LIGAND-N 60.20.20 GIẢI PHÓNG NITRATE TỒN DƯ TRONG ĐẤT RỄ ...
Xem chi tiết

APK 9-5-4 25kg

PHÂN HỖN HỢP NPK APK 9-5-4 GIẢI ĐỘC ĐẤT – RA RỄ MẠNH – PHÓNG ĐỌT NHANH THÀNH PHẦN:  Nts: ...
Xem chi tiết

NOP – ĐẠM SINH HỌC

PHÂN BÓN HỐN HỢP NK NOP – ĐẠM SINH HỌC PHỤC HỒI CÂY – HẤP THU NHANH THÀNH PHẦN:  Nts: ...
Xem chi tiết

RỒNG PHUN 953 – VEGA MIN

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ RỒNG PHUN 953 - VEGA MIN Thành phần Công dụng Liều dụng RỒNG ...
Xem chi tiết

TỐT MỊT 22-15-4

PHÂN BÓN NPK PHỨC HỢP HÒA TAN TỐT MỊT 22-15-4 ĐỆM SINH HỌC BỀN VỮNG (pH: 7) RỄ KHỎE, LÁ ...
Xem chi tiết

BCRON UVS 15-5-5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCRON UVS 15-5-5 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC CÔNG NGHỆ ENZYME SIÊU RA RỄ - PHỤC HỒI ...
Xem chi tiết

BCROCAS 30-9-9

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 30-9-9+TE NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

BCROCA 20-5-5 ROOT & GREEN

PHÂN HỖN HỢP NPK BCROCA 20-5-5 ROOT & GREEN TÁI TẠO RỄ MỚI, CƠI ĐỌT MẬP DÀI PHỤC HỒI CÂY ...
Xem chi tiết

BCROCA GOLD 20 – 5 – 5

PHÂN NPK HỮU CƠ BCROCA 20-5-5 GOLD NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN PHỤC HỒI RỄ - HẤP THU NHANH ...
Xem chi tiết