TOTMIT 14 – 15 – 16

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ

TỐT MỊT 14-15-16

 

NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 14%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 16%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%. –  Hỗn hợp thấm sinh học (humic, fulvic, amin, men, …) phát triển rễ mạnh, nuôi vi sinh và tăng độ phì cho đất. Có khả năng chelate các dinh dưỡng khoáng giúp cho cây sử dụng tối đa.

–  Thành phần  dinh dưỡng của sản phẩm phù hợp cho giai đoạn nuôi hoa, nuôi trái, củ và phục hồi cây sau thu hoạch.

–  Công nghệ thấm sinh học là công nghệ đặc biệt giúp cho các phân tử dinh dưỡng khoáng hoạt động theo hướng hoạt hóa sinh học phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, giảm thiểu độc tố, phù hợp với nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha