NUÔI DƯỠNG HOA – TRÁI NON

  • NPK sinh học, hấp thu tối đa.
  • Đậu trái tốt, trái non lớn nhanh, hạn chế rụng.
  • Rễ phát triển mạnh, phục hồi, cải tạo đất.
  • Tiết kiệm 20% – 30% NPK.

AMINPHOSKA 20-20-15

PHÂN NPK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG AMINPHOSKA 20-20-15 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ ...
Xem chi tiết

BCROCAS 16-16-8

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 16-16-8 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU ...
Xem chi tiết

TOTMIT 14 – 15 – 16

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ TỐT MỊT 14-15-16 NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ ...
Xem chi tiết

FBT 555

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN FBT 555 PHÁT TRIỂN ĐỌT - TĂNG NHỰA SỐNG – KHÔNG BỆNH HẠI – NĂNG ...
Xem chi tiết