BÓN LÁ SINH HỌC

  • Dinh dưỡng lan tỏa nhanh, thấm sâu, hấp thu tối đa qua lá vào thân, vận chuyển đến từng tế bào cây.
  • Chelate các trung vi lượng thiết yếu cho cây hấp thu.
  • Giải độc hóa học, tăng sức đề kháng cho cây, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại.

FULVATE-K ZINC 500ML

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC FULVATE-K ZINC CHỐNG XOĂN LÁ – TĂNG ĐỀ KHÁNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG ...
Xem chi tiết

FULVATE-K BORON 500ML

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC FULVATE-K BORON TĂNG ĐẬU TRÁI – HẠN CHẾ RỤNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG ...
Xem chi tiết

FULVATE-K MAGNESIUM 500ML

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC FULVATE-K MAGNESIUM TĂNG QUANG HỢP – LÁ XANH DÀY THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG ...
Xem chi tiết

FULVATE-K CALCIUM 500ML

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC FULVATE-K  CALCIUM CHỐNG THỐI TRÁI – NỨT TRÁI THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit ...
Xem chi tiết

K-MIN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN TRỔ THOÁT – VÔ GẠO CỰC MẠNH LÚA SÁNG – TO – CHẮC ...
Xem chi tiết

K-MIN 100ML CHUYÊN HOA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN CHUYÊN DÙNG CHO HOA LAN VÀ HOA CÁC LOẠI RỄ MẠNH – HOA ...
Xem chi tiết

FULVATE-K THANH LONG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME FULVATE-K XANH, DÀY TAI - KHÔNG LEM TRÁI - GIẢI BÓ THẦN TỐC THÀNH ...
Xem chi tiết

K-MIN 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-MIN TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ CHỐNG BÓ TRÁI - KHÔNG ...
Xem chi tiết

K-HF 500ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TƯƠI SẠCH THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

K-HF CÂY ĂN TRÁI

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH TRÁI NGỌT THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Đăng ký: Axit ...
Xem chi tiết

HUMATE-K

PHÂN BÓN LÁ VÀ TƯỚI GỐC SINH HỌC HUMATE-K GIẢI ĐỘC – CHỐNG SỐC – TĂNG ĐỀ KHÁNG CHẮC NẶNG ...
Xem chi tiết

K-HF CHUYÊN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME K-HF CHIẾN BINH HẠT VÀNG THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Axit fulvic: 2% ...
Xem chi tiết