Hệ thống phân phối

Sản phẩm của công ty TNHH – SX – TM Ba Con Rồng hiện tại đang phân phối tại các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây và các tỉnh phía Bắc.

he-thong-phan-phoi