HỮU CƠ CẢI TẠO ĐẤT

  • Nguồn gốc xác bã thực vật lên men.
  • Hàm lượng hữu cơ cao.
  • Cải tạo đất, giữ ẩm, giảm bốc hơi dinh dưỡng.
  • Phát triển rễ mạnh.
  • Tăng hoạt động sống trong đất, phục hồi đất thoái hóa.

BCROOT 7 – BIORGAGRO 25 KG

PHÂN BÓN HỮU CƠ BCROOT 7 - BIORGAGRO TĂNG HỆ SỐ SỬ DỤNG PHÂN BÓN GẤP 2 – 3 LẦN ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP CỦ MÌ 50KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP XỐP ĐẤT – RỄ NHIỀU – CỦ TO – KHÔNG LO ...
Xem chi tiết

FULVATE ROOT 7 CHUYÊN THANH LONG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 FULVATE ROOT 7 – PHỤC HỒI RỄ - GIẢI ĐỘC – CHỐNG SỤP ...
Xem chi tiết

BCRON 7 25KG

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 HẠ PHÈN – RA RỄ - GIẢI ĐỘC HỮU CƠ GIẢI PHÁP ...
Xem chi tiết

BCRON 7 50KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 7 ĐẤT TỐT - RỄ KHỎE - CÂY SUNG SẢN PHẨM PHỤC VỤ SẢN ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP 40KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP HỮU CƠ HOAI MỤC (HÀM LƯỢNG CHẤT MÙN CAO) SẢN PHẨM ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP New

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP New CHĂM SÓC TỪ MẦM NON Thành phần Công dụng Liều ...
Xem chi tiết

BCRON 1 SUPER XOP 50KG

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 1 SUPER XOP HỮU CƠ 25%: ĐẠM PROTEIN + FULVIC + HUMIC + AMIN, ...
Xem chi tiết