DAP + ENZYME + HUMIC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9 DAP + ENZYME + HUMIC   THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Thành phần đăng ký: Hữu cơ: 35%, Axit Humic: 2%. Thành phần phân tích: N: 12%, P2O5: 18%, K2O : 3%, Hữu cơ: 43%,  Axit Humic: 4%, pH: 6,84. * CÔNG NGHỆ PHỨC DAP ENZYME GIÚP: - Nâng cao hiệu quả hấp thu phân bón, tiết kiệm 20% - 30% NPK. - Bộ rễ phát triển cực mạnh. - Tích cực cải tạo môi trường đât, nuôi dưỡng hệ vi sinh phát triển. - Giảm lượng phân bón, hạn chế gâ...
More

UVS 9999

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCRON UVS 999 THẤM TỚI ĐÂU, RỄ SÂU TỚI ĐÓ TRÁI TRĨU CÀNH VẪN XANH LÁ GIÀ Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 7%, Nts: 9%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%, Ca: 2%, SiO2: 3,5%, Mg: 1,5%, Axit Fulvic: 2,8%.   - Cung cấp dinh dưỡng hoàn hảo cho cây và đất. - Cải tạo đất cực tốt, cây ra rễ mạnh, chống bệnh rễ. - Đọt phóng nhanh, cành dài, mập, lá xanh dày bóng. - Phục hồi nhanh những vườn cây suy yếu, còi cọc, đất chai. - Rau, hoa, ...
More

BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON UVS 5-5-5 SINH HỌC HOÀN TOÀN - CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG - CHUẨN GAP ĐẤT TỐT NHỜ HỮU CƠ - CÂY TỐT NHỜ NHIỀU RỄ   Thành phần Công dụng Cách dùng Hữu cơ: 30%, Axit Humic: 2,5%, N: 5%, P2O5: 5%, K2O: 5%, Ca: 3,5%, Mg: 2,4%, SiO2: 5%. Phụ gia: vi lượng Zn, Mn, Cu, Bo, Mo...và ligand sinh học đủ 100%. - Nâng pH đất, ổn định lâu dài, cải tạo vi sinh. - Cung cấp vi sinh vật phân giải lân, xenlulo, cố định đạm. - Hữu cơ sinh học ra rễ cự...
More