PHỤC HỒI CÂY

  • Phục hồi cây mất sức, vàng lá, còi cọc.
  • Cải tạo đất, nuôi dưỡng hệ vi sinh phát triển.
  • Rễ phát triển mạnh, phục hồi rễ suy yếu.
  • Tiết kiệm 20% – 30% NPK.

DAP + ENZYME + HUMIC

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON 9 DAP + ENZYME + HUMIC THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG LIỀU DÙNG Thành phần ...
Xem chi tiết

UVS 9999

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG BCRON UVS 999 THẤM TỚI ĐÂU, RỄ SÂU TỚI ĐÓ TRÁI TRĨU ...
Xem chi tiết

BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC BCRON UVS 5-5-5 SINH HỌC HOÀN TOÀN - CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG - CHUẨN GAP ...
Xem chi tiết