Dự báo sâu bệnh tuần từ 15 – 22/12

1. Trên lúa a) Các tỉnh Nam bộ - Rầy tiếp tục phát triển, giai đoạn phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng khi gieo cấy lúa mùa. Phòng trừ rầy nâu khi ruộng lúa xuất hiện mật độ cao nhằm tránh thiệt hại và lây truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Các tỉnh Đông Nam bộ chú ý rầy theo gió mùa đông bắc đến các trà lúa đông xuân mới gieo sạ. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân làm đất kỹ, gia cố bờ bao, tăng cường bơm rút nước để tập...
More

Dự báo sâu bệnh tuần từ 15 – 22/12

1. Trên lúa a) Các tỉnh Nam bộ - Rầy tiếp tục phát triển, giai đoạn phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng khi gieo cấy lúa mùa. Phòng trừ rầy nâu khi ruộng lúa xuất hiện mật độ cao nhằm tránh thiệt hại và lây truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Các tỉnh Đông Nam bộ chú ý rầy theo gió mùa đông bắc đến các trà lúa đông xuân mới gieo sạ. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân làm đất kỹ, gia cố bờ bao, tăng cường bơm rút nước để tập...
More