TRUNG VI LƯỢNG

Trung vi lượng dạng chelate:

  • Giảm thất hoát, cây hấp thu tối đa.
  • Hiệu quả sử dụng cao hơn gấp nhiều lần vi lượng dạng vô cơ.
  • Không gây ngộ độc cây.

BM091 5KG CHUYÊN LÚA

PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG BM091 (BIMIN CENTRUM) HẠ PHÈN – RA RỄ - NỞ BỤI – CỨNG CÂY - HẠN CHẾ ...
Xem chi tiết

BIO99 PLUS 10 – CÔNG NGHỆ ZINCAMABO

PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG BIO99 PLUS 10 - CÔNG NGHỆ ZINCAMABO HẠ PHÈN – GIẢI ĐỘC – RA RỄ MẠNH ...
Xem chi tiết

GREEN TREE 5KG

PHÂN BÓN VI LƯỢNG GREEN TREE CANXI - MAGIE - BO - KẼM HẠN CHẾ CHÁY LÁ, RỤNG TRÁI NON ...
Xem chi tiết

BO KẼM (BOMOZIN)

PHÂN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM (BOMOZIN) RA RỄ MẠNH – XANH LÁ – MÁT HOA – HẠN CHẾ ...
Xem chi tiết

BIO99 PLUS CHUYÊN LÚA

PHÂN TRUNG LƯỢNG CHUYÊN LÚA BIO99 PLUS 10 CANXI – MAGIE – SILIC CỨNG CÂY – NỞ BỤI – CỨNG ...
Xem chi tiết