TRUNG VI LƯỢNG

Trung vi lượng dạng chelate:

  • Giảm thất hoát, cây hấp thu tối đa.
  • Hiệu quả sử dụng cao hơn gấp nhiều lần vi lượng dạng vô cơ.
  • Không gây ngộ độc cây.

GREEN TREE 5KG

PHÂN BÓN VI LƯỢNG GREEN TREE CANXI - MAGIE - BO - KẼM HẠN CHẾ CHÁY LÁ, RỤNG TRÁI NON ...
Xem chi tiết

BO KẼM (BOMOZIN)

PHÂN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM (BOMOZIN) RA RỄ MẠNH – XANH LÁ – MÁT HOA – HẠN CHẾ ...
Xem chi tiết

BIO99 PLUS CHUYÊN LÚA

PHÂN TRUNG LƯỢNG CHUYÊN LÚA BIO99 PLUS 10 CANXI – MAGIE – SILIC CỨNG CÂY – NỞ BỤI – CỨNG ...
Xem chi tiết

BO KẼM

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM KHÔNG XOĂN LÁ – TĂNG ĐẬU TRÁI – HẠN CHẾ RỤNG Thành ...
Xem chi tiết

GREEN TREE

PHÂN TRUNG VI LƯỢNG                               GREEN ...
Xem chi tiết