Đắk Lắk sản xuất hạt giống lúa lai đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao

 Vụ đông xuân 2014 - 2015, các cơ sở sản xuất hạt giống lúa lai F1, giống lúa xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn đấu gieo sạ trên 523 ha, trong đó có trên 114 ha lúa lai F1và thực hiện chặt chẽ các biện pháp thâm canh để đạt năng suất từ 35 đến 48 tạ/ha, từng bước đáp ứng lúa lai thương phẩm đại trà cho nông dân. Hiện tỉnh Đắk Lắk có Trung tâm sản xuất giống lúa lai (Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) nằm trên địa bàn các huyện Ea Kar, Krông Pắk, có diện tích nhiều nhất khu vực mi...
More