TẠO MẦM – KÍCH HOA

  • NPK sinh học, hấp thu tối đa.
  • Phân hóa mầm hoa mạnh, tạo mầm nhanh, ra hoa nhiều, đồng loạt.
  • Đậu trái tốt, chống rụng hoa.
  • Rễ phát triển mạnh, phục hồi, cải tạo đất.
  • Tiết kiệm 20% – 30% NPK.

SONG LONG 10-50-10 1KG

PHÂN NPK HÒA TAN SONG LONG 10-50-10 DẠNG GLUCOSAMINO TẠO MẦM MẠNH – RA HOA ĐỒNG LOẠT Thành phần Công ...
Xem chi tiết

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK HÒA TAN PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ DẠNG GLUCOSAMINO KÍCH RA HOA CỰC MẠNH - HẠN CHẾ ...
Xem chi tiết

BCROCA 5-15-9

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 (RỒNG TƯỚI) SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA ...
Xem chi tiết

BCROCA SIÊU LÂN KẼM BO

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ...
Xem chi tiết