BCROCAS 30-9-9

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

BCROCAS 30-9-9+TE

NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 30%, P2O5hh: 9%, K2Ohh: 9%.

Bo: 30ppm, Zn: 30ppm, Mn, Mo, Cu dạng vết.

–  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.

–   Khoáng phức hợp giúp: Phóng đọt nhanh, cành mập, xanh cây, dày lá.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha