TỐT MỊT 22-15-4_2021

PHÂN BÓN NPK PHỨC HỢP HÒA TAN

TỐT MỊT 22-15-4

ĐỆM SINH HỌC BỀN VỮNG (pH: 7)

RỄ KHỎE, LÁ XANH, CÀNH MẬP 

Thành phần

Công dụng

Liều dùng

N: 22%, P2O5: 15, K2O: 4%, độ ẩm: 5%.

Cung cấp dinh dưỡng cho giai đoạn phát triển, phục hồi thân, cành, đọt mạnh nhờ cơ chế rễ phát triển mạnh, hút dinh dưỡng tối đa.

– Đệm sinh học giúp cải tạo môi trường đất, hạ phèn, giảm chua, không làm thoái hóa đất.

– Lá xanh, cành, đọt mập, dài, phát triển khỏe mạnh, bền.

Rau, hoa, dưa, cà, ớt… 15kg – 20kg/1.000m2

– Cây ăn trái, cây công nghiệp: 50g – 500g/ gốc, tùy tuổi cây.

– Lúa (bón đợt 1 và đợt 2): 100kg – 120kg/ha.