RỒNG PHUN 953 – VEGA MIN

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

RỒNG PHUN 953 – VEGA MIN

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

RỒNG PHUN 953: Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, Ca: 1%, pHH2O: 5,5.

VEGA MIN: Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, pHH2O: 5,5.

–   Dinh dưỡng chelate trong dung môi sinh học lên men.

–   Dưỡng lá, dưỡng đọt – Lá xanh dày – Đọt bung dài mập.

–   Cây ra hoa đồng loạt, đậu trái tốt. Tăng cường tổng hợp chất cho trái và hạt giúp trái lớn nhanh.

–   Tăng đề kháng, bảo vệ cây chống lại bệnh hại, thời tiết khắc nghiệt.

500 ml pha 400 lít nước, phun 10 – 15 ngày/lần