VEGA MIN 500ML

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

VEGA MIN

BUNG ĐỌT – MẬP ĐỌT – CÂY KHỎE

THÀNH PHẦN: 

 Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, pHH2O: 5,5

CÔNG DỤNG:

  • Dinh dưỡng chelate trong dung môi sinh học lên men.

  • Dưỡng lá, dưỡng đọt – Lá xanh dày – Đọt bung dài mập.

  • Cây ra hoa đồng loạt, đậu trái tốt. Tăng cường tổng hợp chất cho trái và hạt giúp trái lớn nhanh.

  • Tăng đề kháng, bảo vệ cây chống lại bệnh hại, thời tiết khắc nghiệt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

500 ml pha 400 lít nước, phun 10 – 15 ngày/lần