K-HF CHUYÊN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

K-HF

CHIẾN BINH HẠT VÀNG

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG

Axit fulvic: 2% min (max 50%), axit humic: 2% min (max 5%).

(Các khoáng được chelate trong dung dịch lên men gồm: K2O : 8%, Ca + Mg + Si + S: 1%, B + Zn + Mn + Mo: 1.000ppm).

– Ra rễ cực mạnh.

– Lúa đẻ nhánh khỏe, trổ đồng loạt, dài bông, thụ phấn tốt.

– Hạ phèn, giải độc hữu cơ.

– Tăng hiệu suất hấp thu phân bón, tiết kiệm phân.

– Vào gạo nhanh, hạt lúa sáng, to, chắc, nặng. Hạt gạo thơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Pha 1ml/1 lít nước. Sử dụng tất cả các giai đoạn của cây.