K-MIN 50ML

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

K-MIN

TRÁI TO – BÓNG TRÁI – ĐẸP MÃ

CHỐNG BÓ TRÁI – KHÔNG LEM TRÁI THANH LONG

THÀNH PHẦN
CÔNG DỤNG
LIỀU DÙNG
Đăng ký: Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22
Nguyên liệu gốc chứa: Axit fulvic: 32%, axit humic: 4,5%, axit amin: 4%, Nts: 2%, K2Ohh: 8%,  Hữu cơ: 50%
* Đâm chồi mạnh, ra hoa nhiều, đậu trái tốt
* Trái lớn nhanh, lên màu, bóng, đẹp
* Hạn chế thối trái, nứt trái, rụng trái
* Tăng hương vị, bảo quản lâu sau thu hoạch
* Thanh Long:
   – Nở trái, phì trái nhanh, chống bó trái, nứt trái
   – Không lem trái, tẩy nám, trái bóng đẹp
   – Kéo dài tai, xanh tai, dày tai, không xuống tai
 
* 25ml/18 lít nước, phun ướt đều cây.
* Thanh Long: 50ml/8 lít nước