K-MIN LÚA

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC ENZYME

K-MIN

TRỔ THOÁT – VÔ GẠO CỰC MẠNH

LÚA SÁNG – TO – CHẮC – NẶNG HẠT

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

LIỀU DÙNG

Axit fulvic (C): 2%, axit humic (C): 2%, axit amin: 2%, pHH2O: 7,14, tỉ trọng: 1,22.

Các khoáng được chelate trong dung dịch lên men gồm: Axit fulvic: 35%, axit humic: 5%, K2O: 8%, Ca + Mg + Si + S: 1%, B + Zn + Mn + Mo: 1.000ppm giúp:

– Lúa trổ nhanh, đều, trổ thoát, chống nghẹn đòng, tỷ lệ thụ phấn cao.

– Vô gạo nhanh, hạt lúa sáng, to, chắc, nặng. Hạt gạo thơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

– Giải độc hóa học, giảm dư lượng hóa học trong hạt gạo.

– 32ml/16 lít nước (1 chai pha 8 bình gặt)

– 50ml/25 lít nước (1 chai pha 5 bình máy)

– 120ml/60 lít nước (1 chai pha 2 phuy 60 lít)

Sử dụng giai đoạn trước trổ và sau trổ