SONG LONG 10-50-10 1KG

PHÂN NPK HÒA TAN SONG LONG 10-50-10 DẠNG GLUCOSAMINO TẠO MẦM MẠNH – RA HOA ĐỒNG LOẠT Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 10%, P2O5hh: 50%, K2Ohh: 10%, dộ ẩm: 5%. -   Dưỡng chất hấp thu nhanh, giúp cây phân hóa mầm hoa mạnh, tạo mầm nhanh, ra hoa nhiều, đồng loạt. -   Tăng sức sống hạt phấn, giúp đậu trái tốt, chống rụng hoa và trái non. Kích ra hoa: 2,5g – 5g/1 lít nước, phun ướt đẫm lá.
More

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK HÒA TAN PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ DẠNG GLUCOSAMINO KÍCH RA HOA CỰC MẠNH - HẠN CHẾ RỤNG HOA, TRÁI NON Thành phần Công dụng Liều dụng P2O5hh: 15%, K2Ohh: 15%. Nguồn nguyên liệu gốc: Nts: 8%, P2O5hh: 23%, K2Ohh: 23%., hữu cơ: 7% (Amino, glucose, vitamin, humic, fulvic,...) -   Kích thích phân hóa cực mạnh, hoa ra nhiều, tỷ lệ đậu trái cao, hạn chế rụng hoa và trái non. -   Không độc hại, cải tạo môi trường đất, tăng độ phì. Hạ phèn, giảm mặn. -   Dưỡng rễ mạnh, r...
More

BCROCA 5-15-9

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ĐẬU TRĨU CÀNH  Thành phần Công dụng Liều lượng Hữu cơ: 8%, Nts: 5%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 9%, Axit Fulvic: 3,2%, Bo: 2.000ppm, Zn: 10.000ppm, Mn: 300ppm, Cu: 50ppm, Mo: 30ppm, Fe: 30ppm.   - Hạ phèn, nâng pH, siêu ra rễ. - Dinh dưỡng đặc biệt cho giai đoạn ra hoa, tạo nhiều hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn dễ dàng, tăng đậu trái. - Dinh dưỡng dưới dạng phức hợp hữu cơ dễ hấp thu, ít bị bốc hơi và...
More

BCROCA SIÊU LÂN KẼM BO

PHÂN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG BCROCA 5-15-9 SIÊU LÂN KẼM BO - SIÊU RA HOA - TRÁI ĐẬU TRĨU CÀNH   Thành phần Công dụng Liều lượng Hữu cơ: 8%, Nts: 5%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 9%, Axit Fulvic: 3,2%, Bo: 2.000ppm, Zn: 10.000ppm, Mn: 300ppm, Cu: 50ppm.   - Hạ phèn, nâng pH, siêu ra rễ. - Dinh dưỡng đặc biệt cho giai đoạn ra hoa, tạo nhiều hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn dễ dàng, tăng đậu trái. - Dinh dưỡng dưới dạng phức hợp hữu cơ dễ hấp thu, ít bị bốc hơi và í...
More