PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

PHÂN BÓN PK HÒA TAN

PHOSPOTAS – SIÊU LÂN ĐỎ

DẠNG GLUCOSAMINO

KÍCH RA HOA CỰC MẠNH – HẠN CHẾ RỤNG HOA, TRÁI NON

Thành phần
Công dụng
Liều dụng
P2O5hh: 15%, K2Ohh: 15%. Nguồn nguyên liệu gốc: Nts: 8%, P2O5hh: 23%, K2Ohh: 23%., hữu cơ: 7% (Amino, glucose, vitamin, humic, fulvic,…)
–   Kích thích phân hóa cực mạnh, hoa ra nhiều, tỷ lệ đậu trái cao, hạn chế rụng hoa và trái non.
–   Không độc hại, cải tạo môi trường đất, tăng độ phì. Hạ phèn, giảm mặn.
–   Dưỡng rễ mạnh, rễ khỏe, cân bằng hấp thu dinh dưỡng.
Kích ra hoa: 2,5g – 5g/1 lít nước, phun ướt đều