SONG LONG 10-50-10 1KG

PHÂN NPK HÒA TAN

SONG LONG 10-50-10

DẠNG GLUCOSAMINO

TẠO MẦM MẠNH – RA HOA ĐỒNG LOẠT

Thành phần
Công dụng
Liều dụng
Nts: 10%, P2O5hh: 50%, K2Ohh: 10%, dộ ẩm: 5%.
–   Dưỡng chất hấp thu nhanh, giúp cây phân hóa mầm hoa mạnh, tạo mầm nhanh, ra hoa nhiều, đồng loạt.
–   Tăng sức sống hạt phấn, giúp đậu trái tốt, chống rụng hoa và trái non.
Kích ra hoa: 2,5g – 5g/1 lít nước, phun ướt đẫm lá.