BCROCA 5-15-9

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BỔ SUNG VI LƯỢNG

BCROCA 5-15-9 (RỒNG TƯỚI)

SIÊU LÂN KẼM BO – SIÊU RA HOA – TRÁI ĐẬU TRĨU CÀNH 

Thành phần

Công dụng

Liều lượng

Hữu cơ: 8%, Nts: 5%, P2O5hh: 15%, K2Ohh: 9%, Axit Fulvic: 3,2%, Bo: 2.000ppm, Zn: 10.000ppm, Mn: 300ppm, Cu: 50ppm, Mo: 30ppm, Fe: 30ppm.

– Hạ phèn, nâng pH, siêu ra rễ.

– Dinh dưỡng đặc biệt cho giai đoạn ra hoa, tạo nhiều hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn dễ dàng, tăng đậu trái.

– Dinh dưỡng dưới dạng phức hợp hữu cơ dễ hấp thu, ít bị bốc hơi và ít bị rửa trôi.

– Cung cấp trung vi lượng cần thiết cho giai đoạn ra hoa đậu trái.

– Dinh dưỡng hấp dẫn vi sinh vật có lợi phát triển đối kháng vi sinh vật gây hại cho cây…N-Glucoside, O-glucoside kháng bệnh thối rễ.

–  Cây non, rau, hoa các loại:

1kg/400 lít nước, tưới ướt đều.

–  Cây trưởng thành:

1kg/200 lít nước, tưới ướt đều vùng rễ   cây.

–  Phục hồi đất:

1kg/100 lít nước, tưới ướt đều.