RỒNG PHUN 4810

PHÂN BÓN NPK

RỒNG PHUN 4810

RA RỄ – CẢI TẠO ĐẤT – TRÁI LỚN NHANH

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Nts: 4%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 10%, Chelate trong dung môi sinh học lên men.

–   Cung cấp dưỡng chất đặc biệt nguồn gốc tự nhiên giúp rễ phát triển nhanh, mạnh, cải tạo đất thoái hóa, bạc màu.

–   Đọt bung dài mập, tạo mầm hoa, kích thích ra hoa, hạn chế rụng hoa, trái do cạnh tranh dinh dưỡng. Giúp trái to, củ lớn.

–   Tạo môi trường tốt cho vi sinh vật có lợi phát triển, hạn chế bệnh hại theo cơ chế cạnh tranh sinh học tự nhiên.

–    Cây non, rau, dưa, cà, ớt, hoa các loại, …: Pha 1kg/300 – 600 lít nước, tưới ướt đều, tùy tuổi cây.

–    Cây trưởng thành: 1kg/200 lít nước, tưới lượng nước vừa đủ ướt quanh vùng rễ cây (1 lít – 10 lít nước/gốc).