VEGA MIN

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

VEGA MIN

PHÙ HỢP QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU, CỦ, QUẢ AN TOÀN

PHÙ HỢP CHO ĐẤT XẤU DO THÂM CANH VÀ SỬ DỤNG PHÂN HÓA HỌC

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, Chelate trong dung môi sinh học lên men.

–   An toàn cho rễ cây, rễ dài, trắng, cây phóng đọt nhanh, dài, lá xanh dày.

–   An toàn cho đất, không bị chai, không bị thoái hóa. Tăng VSV, tăng hữu cơ, tăng độ phì cho đất.

–   An toàn cho người: Không có dư lượng hóa chất trong nông sản.

–    Cây non, rau màu, hoa các loại:

1kg/600 lít nước, dùng 7-10 ngày/lần.

–    Cây trưởng thành:

Tưới hoặc phun toàn bộ cây: 1kg/400 lít nước.

Tưới gốc (không dính lá): 1kg/200 lít nước, tưới ướt đều vùng rễ cây.

–    Hạ phèn: 5,5kg phun 1ha.