DƯỠNG RỄ

  • Tan nhanh, tan hoàn toàn.
  • Tăng hoạt động sống trong đất: Tăng vi sinh vật phân giải lân, cố định đạm, phân giải cellulose, giun trùn. Đẩy mạnh phân hủy chất hữu cơ thành mùn. Nâng pH đất.
  • Phát triển rễ mạnh: Đặc biệt rễ tơ và lông hút.
  • Hấp thu dinh dưỡng tối đa, giảm phân hóa học theo thời gian.

VEGA-TIC

PHÂN  BÓN NPK HÒA TAN VEGA-TIC NUÔI DƯỠNG VI SINH SỐNG ĐẬM ĐẶC THEO THỜI GIAN Thành phần Công dụng ...
Xem chi tiết

TỐT MỊT 10-10-10

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN TỐT MỊT  10-10-10 ĐẤT XỐP – RỄ KHỎE – LÁ XANH – HOA NHIỀU – ...
Xem chi tiết

FBT 555

PHÂN NPK HÒA TAN FBT 555 SIÊU RA RỄ - CẢI TẠO ĐẤT - PHÁT TRIỂN ĐỌT - NĂNG SUẤT ...
Xem chi tiết

TỐT MỊT 10-10-10

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN TOTMIT  10 - 10 - 10 ĐẤT TỐT – RỄ KHỎE – CỦ TO – ...
Xem chi tiết

BOTA GOLD TÚI

PHÂN VI LƯỢNG BOTA GOLD HẠN CHẾ XOĂN LÁ – TĂNG ĐẬU TRÁI – HẠN CHẾ RỤNG THẲNG LÁ – ...
Xem chi tiết

BCRON 10 ECONOMY

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCRON 10 ECONOMY THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO CÂY TRỒNG – PHỤC HỒI ...
Xem chi tiết

VEGA-PROTIN

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN VEGA-PROTIN SIÊU RA RỄ – TO TRÁI – CHẮC HẠT – TĂNG NĂNG SUẤT Thành ...
Xem chi tiết

VEGA-PROTIN TÚI

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN VEGA-PROTIN SIÊU RA RỄ – TO TRÁI – CHẮC HẠT – TĂNG NĂNG SUẤT Thành ...
Xem chi tiết
Loading...