BCRON UVS 5-5-5

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

BCRON UVS 5-5-5

SINH HỌC HOÀN TOÀN – CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG – CHUẨN GAP

ĐẤT TỐT NHỜ HỮU CƠ – CÂY TỐT NHỜ NHIỀU RỄ

 

Thành phần

Công dụng

Cách dùng

Hữu cơ: 30%, Axit Humic: 2,5%, N: 5%, P2O5: 5%, K2O: 5%, Ca: 3,5%, Mg: 2,4%, SiO2: 5%. Phụ gia: vi lượng Zn, Mn, Cu, Bo, Mo…và ligand sinh học đủ 100%. Nâng pH đất, ổn định lâu dài, cải tạo vi sinh.

– Cung cấp vi sinh vật phân giải lân, xenlulo, cố định đạm.

– Hữu cơ sinh học ra rễ cực nhanh, mạnh, liên tục.

– Cung cấp NPK, Silic, Canxi,Magie+ Te.

– Nở bụi, cứng cây, dày lá.

– Nhiều hoa, đậu trái tốt.

– Tạo hạt nhanh, chắc, nặng hạt.  

Rau, dưa, hoa, dưa các loại, cây lấy củ, …: 20kg – 50kg/1.000m2, tùy theo loại cây và tuổi cây.

– Cây ăn trái (mãng cầu, thanh long, sầu riêng, sapoche, xoài, nhãn, vải, …): 300kg – 700kg/ha, tùy tuổi cây và loại cây.

– Cây công nghiệp (cà phê, cao su, ca cao, tiêu, …): 300kg – 700kg/ha, tùy tuổi cây và loại cây.

* Đặc biệt: Nếu bón 1 tấn/ha cho một lần bón, không cần phải bón thêm NPK.