BOTA GOLD

PHÂN VI LƯỢNG BOTA GOLD RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG KHÔNG RỤNG TRÁI NON – KHÔNG RỤNG TRÁI SINH LÝ – KHÔNG NỔ TRÁI Thành phần Công dụng Liều dụng Đăng ký: B:2.000mg/kg. Bổ sung: Nts: 3%, P2O5hh: 3%, K2Ohh: 3%, Phụ gia: Dung môi FORMICAMIN (56% Amino). -   Đọt phóng nhanh – Lá xanh dày – Trái lớn – Rễ khỏe mạnh. -   Hạn chế nứt trái, thối trái, sượng trái, rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng. -   Dung môi FORMICAMIN giúp cây lớn thần tốc. Ức chế nấm khu...
More

ĐỒNG KẼM NANO

PHÂN BÓN VI LƯỢNG ĐỒNG KẼM NANO ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ CUNG CẤP VI LƯỢNG & KHÁNG BỆNH CHO CÂY TRỒNG Thành phần Công dụng Liều dùng Cu: 15.000mg/l, Zn: 15.000mg/l – Cung cấp đồng vi lượng giúp hình thành hệ thống Enzim trong cây, cây khỏe mạnh, chống chịu được với điều kiện thời tiết bất lợi – Nấm bệnh hại. – Kẽm tăng quá trình tổng hợp protein cho cây trồng, chống hiện tượng xoắn lá non, đỉnh sinh trưởng bị vàng và khô, cây còi cọc, cây chết ngược do thi...
More