BOTA GOLD

PHÂN VI LƯỢNG

BOTA GOLD

RỄ KHỎE – ĐỌT MẬP DÀI – TĂNG ĐỀ KHÁNG

KHÔNG RỤNG TRÁI NON – KHÔNG RỤNG TRÁI SINH LÝ – KHÔNG NỔ TRÁI

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Đăng ký: B:2.000mg/kg.

Bổ sung: Nts: 3%, P2O5hh: 3%, K2Ohh: 3%,

Phụ gia: Dung môi FORMICAMIN (56% Amino).

–   Đọt phóng nhanh – Lá xanh dày – Trái lớn – Rễ khỏe mạnh.

–   Hạn chế nứt trái, thối trái, sượng trái, rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng.

–   Dung môi FORMICAMIN giúp cây lớn thần tốc. Ức chế nấm khuẩn theo cơ chế cạnh tranh sinh học tự nhiên.

–    Phun giai đoạn đâm chồi (nhú cựa gà cho đến 3-5 lá): 20ml – 25ml/10 lít nước.

–    Cây vọt hoa nhiều và đồng loạt: Phun 7-10 ngày/lần.