ĐỒNG KẼM NANO

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

ĐỒNG KẼM NANO

ĐỒNG ĐỎ HỮU CƠ – KHÔNG GÂY CHÁY LÁ

CUNG CẤP VI LƯỢNG & KHÁNG BỆNH CHO CÂY TRỒNG

Thành phần

Công dụng

Liều dùng

Cu: 15.000mg/l, Zn: 15.000mg/l

– Cung cấp đồng vi lượng giúp hình thành hệ thống Enzim trong cây, cây khỏe mạnh, chống chịu được với điều kiện thời tiết bất lợi – Nấm bệnh hại.

– Kẽm tăng quá trình tổng hợp protein cho cây trồng, chống hiện tượng xoắn lá non, đỉnh sinh trưởng bị vàng và khô, cây còi cọc, cây chết ngược do thiếu đồng, vi lượng.

– Tính sát khuẩn của đồng – kẽm giúp cây chống lại các bệnh dịch do nấm và khuẩn gây ra trên thân, lá, rễ.

– Rất hiệu quả với thán thư, nấm hồng, bệnh nứt thân, xì mủ, rỉ sắt, phấn trắng, đốm lá, vàng lá.

– Đặc biệt với lúa: Khô nhanh các vết bệnh đạo ôn – vi rút . Không bị khô cổ gié, giúp vô gạo nhanh, chắc hạt.

– Lúa:

+ Đang bị đạo ôn: 50ml/20 lít nước, 1 lít 2 phuy.

+ Trước và sau trổ: 30ml/ 20 lít nước, 1 lít 3 phuy.

– Cây công nghiệp, cây ăn trái: rất hiệu quả với:

+ Xoăn đọt, khô đỉnh sinh trưởng: 20ml/ 20 lít nước.

+ Rêu bám, thán thư, nấm hồng, vàng lá, sương mai, rỉ sắt: 25ml – 30ml/20 lít nước. 1 lít/4 phuy 200 lít.

+ Thối rễ, nấm rễ: 1 lít/2 phuy 200 lít, đổ gốc.

+ Rau, hoa, đậu: 10ml/20 lít, 1 lít/10 phuy 200 lít.

+ Cây lấy củ: 15ml – 20ml/20 lít, 1 lít/5 phuy 200 lít.