Dự báo sâu bệnh tuần từ 15 – 22/12

1. Trên lúa

a) Các tỉnh Nam bộ

– Rầy tiếp tục phát triển, giai đoạn phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng khi gieo cấy lúa mùa. Phòng trừ rầy nâu khi ruộng lúa xuất hiện mật độ cao nhằm tránh thiệt hại và lây truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Các tỉnh Đông Nam bộ chú ý rầy theo gió mùa đông bắc đến các trà lúa đông xuân mới gieo sạ.

Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân làm đất kỹ, gia cố bờ bao, tăng cường bơm rút nước để tập trung xuống giống đồng loạt, né rầy theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tại địa phương.

– Điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển, dự báo trong 7 ngày tới bệnh đạo ôn có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúa đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh và lúa thu đông – mùa giai đoạn đòng trỗ. Cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời, đặc biệt đối với những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên: tập trung theo dõi và phòng trừ một số bệnh trên bông hạt như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt.

2. Trên cây trồng khác

Cây vụ đông: Tổ chức diệt trừ chuột. Bệnh đốm lá, rệp, sâu cắn lá, đục thân, bắp, ngô; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau tiếp tục phát sinh, gây hại với mức độ nhẹ – trung bình. Tiếp tục theo dõi, kịp thời phòng trừ những diện tích có mật độ sâu cao bằng các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hiệu  và an toàn trong sản xuất.

Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại, diện tích nhiễm có xu hướng giảm nhẹ; bệnh chổi rồng tiếp tục hại cục bộ sắn giai đoạn củ to – thu hoạch.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại có xu hướng giảm diện tích nhiễm.

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh.

Cây thông: Sâu róm tiếp tục gây hại cục bộ tại một số tỉnh miền Bắc, giảm về mật độ ở một số tỉnh vùng khu 4, cần phòng trừ tại những nơi có mật độ cao.

Theo Cục BVTV – Báo Nông Nghiệp Việt Nam