Đắk Lắk sản xuất hạt giống lúa lai đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao

 Vụ đông xuân 2014 – 2015, các cơ sở sản xuất hạt giống lúa lai F1, giống lúa xác nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn đấu gieo sạ trên 523 ha, trong đó có trên 114 ha lúa lai F1và thực hiện chặt chẽ các biện pháp thâm canh để đạt năng suất từ 35 đến 48 tạ/ha, từng bước đáp ứng lúa lai thương phẩm đại trà cho nông dân.
Hiện tỉnh Đắk Lắk có Trung tâm sản xuất giống lúa lai (Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) nằm trên địa bàn các huyện Ea Kar, Krông Pắk, có diện tích nhiều nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm sản xuất giống lúa lai này có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu khá thuận lợi cho quá trình phát triển của cây lúa lai F1. Về lâu dài, quy mô sản xuất lúa lai của vùng Ea Kar, Krông Pắk có thể tăng lên từ 4.500 – 5.000 ha, đảm bảo 70% nhu cầu sản lượng hạt giống lúa lai thương phẩm cho toàn quốc.
Hiện nay, các đơn vị, nông dân tham gia sản xuất hạt giống lúa lai đã tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng, nạo vét, tu bổ hệ thống kênh mương dẫn nước, giao thông nội đồng, giống, vật tư… để chủ động thời vụ gieo trồng cho từng tổ hợp lúa lai. Trung tâm sản xuất giống lúa lai, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Đắk Lắk cũng tiếp tục hợp tác với các công ty giống như Công ty Giống cây trồng miền Nam, Công ty Syngenta, Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa lai…sản xuất thử, khảo nghiệm một số tỏ hợp lúa lai F1 như HYT 100, HYT 83, HYT 92, HYT 103, LC 25, Bayer 01… và sản xuất giống bố mẹ như BiO 404, T196S, HYT 108.
Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạt giống lúa lai F1, lúa xác nhận được sản xuất tại vùng sản xuất giống lúa lai Ea Kar, Krông đều đảm bảo tiêu chuẩn, có chất lượng cao. Vụ đông xuân 2013- 2014, Trung tâm sản xuất giống lúa lai F1, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh đã gieo sạ được trên 500 ha lúa lai F1 và các giống lúa xác nhận, trong đó có 114 ha lúa lai F1 như Bắc ưu 903, Nhị ưu 838, TH3-3, HYT 108, HỶ 100, BiO 404…, diện tích còn lại là các giống lúa xác nhận như VNĐ 95-20, VT-NA2, Hương Thơm 1, Ma Lâm 48… Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên năng suất giống lúa lai F1 đạt cao từ 38 – 48 tạ/ha, có nhiều hộ thâm canh tốt còn đạt năng suất 5,9 tấn giống lúa lai F1/ha, hiệu quả kinh tế tăng từ 3 – 3,5 lần so với sản xuất lúa thịt./.
Quang Huy