BO KẼM (BOMOZIN)

PHÂN VI LƯỢNG CAO CẤP

BO KẼM (BOMOZIN)

RA RỄ MẠNH – XANH LÁ – MÁT HOA – HẠN CHẾ RỤNG

Thành phần
Công dụng
Cách dùng
Bo: 5.000 mg/l, Zn: 16.000 mg/l, pHH2O: 5, tỷ trọng: 1,25.
– Cung cấp dưỡng chất đặc biệt nguồn gốc từ thiên nhiên cho cây ra đọt, vọt nhiều hoa, hoa nở đồng loạt, chống xoăn đọt
– Giúp cây cân bằng điện giải khi ra hoa. Phấn hoa khô, khả năng thụ phấn rất cao.
– Bo tăng kết dính tầng rời, chống rụng trái non, tăng cường vận chuyển dinh dưỡng để nuôi trái.
20ml – 25ml/18 lít nước, 500ml pha 400 lít nước, phun ướt đều cây vào giai đoạn hoa bắt đầu rụng cánh.