BCROCAS 16-16-8

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

BCROCAS 16-16-8

NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 16%, P2O5hh: 16%, K2Ohh: 8%. –  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.

–   Khoáng phức hợp giúp: Phóng đọt nhanh, cành mập, xanh cây, dày lá, tăng khả năng ra hoa, đậu trái.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha