RỒNG PHUN 953

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG

RỒNG PHUN 953

12 TÁC ĐỘNG – SIÊU ĐẬM ĐẶC

Thành phần

Công dụng

Liều dùng

Nts: 9%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 4%, Ca: 1%

Chelate trong dung môi sinh học lên men + phụ gia đặc biệt

– 10 tác động cho cây:

+ Chống vàng lá.

+ Chống thối rễ, ra rễ non mạnh, nhiều.

+ Đâm chồi, phát đọt mạnh, mập dài.

+ Ra hoa nhiều & đồng loạt.

+ Tăng kết dính tầng rời ở cuống, chống thối cuống trái.

+ Không rụng trái, trái lớn nhanh.

+ Lá xanh,bóng, dày.

+ Hạt to chắc bóng.

+ Chống chết nhanh, cây khỏe mạnh, phục hồi nhanh sau thu hoạch.

+ Vôi hóa ấu trùng, tuyến trùng, đuổi mọt đục thân,… tẩy mầm bệnh hại trên thân lá.

– 2 tác động cho đất:

+ Chống thoái hóa đất, phục hồi đất chai cứng, đất bạc màu, giải độc cho đất.

+ Tăng vi sinh có lợi cho cây và cho đất. Tăng độ xốp, giữ nước và phân.

– Một can pha cho 5000 – 6000 lít – lắc kỹ trước khi pha.- Chuyên dùng cho cà phê – hồ tiêu:+ Vườn 1 – 3 tuổi: 1 can 5 lít tưới 2 ha.+ Vườn 4 – 10 tuổi: 1 can 5 lít tưới 1 ha.

+ Vườn trên 10 – 15 tuổi: 2 can 5 lít tưới 1 ha.

+ Vườn trên 15 tuổi: 3 -4 can 5 lít tưới 1 ha.

+ Phun lá: 10 ml/16- 20 lít nước.

(không phun khi hoa nở, trái quá non).