BCROCAS 14-5-25

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ

BCROCAS 14-5-25+TE

NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 14%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 25%. Bo: 30ppm, Zn: 30ppm, Mn, Mo, Cu dạng vết. –  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.

–   Khoáng phức hợp giúp:

+ Trái lớn, củ to, hạt chắc, tăng hương vị, đẹp màu

+ Lúa chín sớm, trổ thoát, không nghẹn đòng, không muội hạt thóc.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 20kg-30kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha