AMINPHOSKA 20-20-15

PHÂN NPK BỔ SUNG TRUNG LƯỢNG

AMINPHOSKA 20-20-15

NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ

RỄ KHỎE – LÁ XANH – HOA NHIỀU – TRÁI LỚN

Thành phần Công dụng Liều dụng
Nts: 20%, P2O5hh: 20%, K2Ohh: 15%. Ca: 1%, Mg: 1% –  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh.

–   Khoáng phức hợp giúp:

+ Phục hồi cây sau thu hoạch, phát đọt, lá xanh, cành mập.

+ Phân hóa mầm hoa mạnh, hoa nhiều, đậu trái tốt.

+ Củ to, trái lớn, hạt chắc bóng.

–   Công nghệ thấm sinh học là công nghệ đặc biệt giúp cho các phân tử dinh dưỡng khoáng hoạt động theo hướng hoạt hóa sinh học phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, giảm thiểu độc tố, phù hợp với nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

 

CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100kg – 300kg/ha
Rau màu, hoa các loại 10kg – 20kg/1.000m2
Cây lương thực 100kg – 200kg/ha
Cây công nghiệp 100kg – 300kg/ha
Cây chanh dây 100kg – 500kg/ha