RỒNG PHUN 4810_ĐIỀU

PHÂN BÓN NPK RỒNG PHUN 4810 RA ĐỌT – VỌT HOA CỰA MẬP – ĐỌT TO – HOA KHÔNG RỤNG – NỞ ĐỒNG LOẠT Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 4%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 10%, Chelate trong dung môi sinh học lên men. -   Cây vọt hoa mạnh, phát hoa mập dài, hoa lưỡng tính nhiều, khỏe. -   Tăng kết dính tầng rời, chống rụng hoa, trái non. -   Điều hòa quá trình điện giải của cây, cây sinh trưởng mạnh, cứng cành, cứng cuống. -   Tăng đề kháng cho cây. -    Phun giai đoạn đâm chồi (nhú c...
More

BCROCAS 14-5-25

PHÂN NPK HÒA TAN SIÊU RA RỄ BCROCAS 14-5-25+TE NPK THẤM SINH HỌC – CHỐNG LÃNG PHÍ – TĂNG HIỆU QUẢ Thành phần Công dụng Liều dụng Nts: 14%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 25%. Bo: 30ppm, Zn: 30ppm, Mn, Mo, Cu dạng vết. -  Dưỡng chất sinh học nuôi vi sinh, nuôi rễ phát triển mạnh. -   Khoáng phức hợp giúp: + Trái lớn, củ to, hạt chắc, tăng hương vị, đẹp màu + Lúa chín sớm, trổ thoát, không nghẹn đòng, không muội hạt thóc.   CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG Cây ăn trá...
More

BCROCA 10 -3 – 20

PHÂN BÓN NPK HỮU CƠ BCROCA 10 -3 – 20 NGUYÊN LIỆU SINH HỌC LÊN MEN KẾT HỢP CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM TRÊN TẦM NGOẠI NHẬP Thành phần Công dụng Liều dùng N: 10 %   P2O5: 3 %   K2O: 20%, Hữu cơ: 7%, Axit Fulvic: 2,8%.   -  O-Ligand: nâng pH đất, phục hồi rễ cây suy yếu, còi cọc, giữ và chuyển hóa dinh dưỡng cho cây ăn hoàn toàn. -  Hàm lượng Kali cao, cân đối với hàm lượng dinh dưỡng khác tăng cường tổng hợp chất cho trái – củ - quả tạo ra nông sản TO – CHẮC – NẶNG. - ...
More

BOCAKAMIN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG CAO CẤP BO KẼM BOCAKAMIN Công nghệ BORAMINCA NANO thấm cực nhanh Thành phần Công dụng Liều dùng Thành phần đăng ký: B: 5.000 ml/l, Zn: 16.000 ml/l Thành phần bổ sung: Nts: 2%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 14%, CaO: 1% – Chống rối loạn sinh lý gây vàng lá, bạc lá. - Tăng phấn hoa, khô hạt phấn, đậu trái tốt, không bị răng lượt. – Tăng kết dính tầng rời chống rụng hoa – trái non- trái giai đoạn vô hạt. – Tăng đề kháng, cây ít bị bệnh hại tấn công, chống chịu...
More