RỒNG PHUN 4810

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK

RỒNG PHUN 4810

CHUYÊN NUÔI TRÁI – TRÁI TO – CỦ LỚN

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Nts: 4%, P2O5hh: 8%, K2Ohh: 10%, pHH2O: 5,5, tỷ trọng: 1,25. Chelate trong dung môi sinh học lên men.

– Dưỡng chất giúp cho trái, củ lớn nhanh, hạt to, chắc, nặng.

– Điều: Cựa mập, đọt to, vọt hoa mạnh, phát hoa mập dài, tăng kết dính tầng rời, hạn chế rụng hoa, rụng trái.

– Tăng đề kháng trong giai đoạn ra hoa, nuôi trái, chống chịu sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt bảo vệ hoa, trái.

– 500ml pha 400 lít nước, phun 10 – 15 ngày/lần, sử dụng từ lúc hoa mới nhú đến giai đoạn trái lớn.

– Điều: Giai đoạn đâm chồi (nhú cựa gà cho đến 3-5 lá): 1 lít pha 2 phuy 200 lít nước. Hoa ra đồng loạt phun 7 – 10 ngày/lần.