BCROCA 18-4-6

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ

BCROCA 18-4-6

BCROCA 18-4-6

CHUYÊN GIA PHỤC HỒI CÂY 

TĂNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG – HẠN CHẾ VÀNG LÁ – ÚNG THỐI

PHÓNG ĐỌT NHANH – RA RỄ NHIỀU

Thành phần Công dụng Thời điểm bón Liều dùng
Nts: 18%, P2O5hh: 4%, K2Ohh: 6%, Hữu cơ: 8%, Axit Humic: 0,7%, Axit Fulvic: 3,2%, Ca: 1,4%, SiO2: 0,1%, Bo: 30ppm, Mn: 30ppm, Cu: 30ppm, Zn: 30ppm, Fe: 30ppm, Mo: 30ppm – Cải tạo lại đất trồng, phục hồi lại bộ rễ, phục hồi cây. – Phục hồi cây suy yếu, mất sức.– Phục hồi cây lá vàng vọt, còi cọc

– Phục hồi rễ cây thui chột, cây già yếu.

– Kết hợp Zincamabo để bổ sung Kẽm, Magie, Canxi và Bo hỗ trợ đọt không xoăn, quang hợp tốt: ra hoa mạnh: Hạn chế rụng trái về sau.

–  Nếu sử dụng nước trời:  Bón khi trái đang chín chưa thu hoạch được ( tháng 10 – 11): tranh thủ nước trời.

– Bón sau khi thu hoạch: (tháng 12 – 02 năm sau): bón trong mùa khô, chủ động được nước tưới.

 

 

– Cà phê, tiêu chưa có trái: 100 – 300gr/ gốc.- Cà phê, tiêu 5 – 7 năm: 400 gr/gốc– Cà phê, tiêu 7 – 10 năm: 500 gr/gốc.

– Cà phê, tiêu trên 10 – 13 năm: 600 gr/gốc.

– Cà phê, tiêu trên 13 – 15 năm: 700 gr/gốc.

– Cà phê trên 15 năm: 800 gr/gốc.

– Giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa nên bón thêm Zincamabo 100 – 200 g/gốc, giúp đều hoa, cứng cành, thẳng lá đọt, tăng quang hợp, tăng Bo không rụng trái non.