BCROCA ROOT & GREEN

PHÂN BÓN NPK HÒA TAN

BCROCA ROOT & GREEN

BCROCA-ROOT-&-GREEN

CHUYÊN GIA PHỤC HỒI CÂY TIÊU – CÀ PHÊ

ĐẶC BIỆT: HẠN CHẾ ẤU TRÙNG VE SẦU – CHỐNG VÀNG LÁ

Thành phần Công dụng Thời điểm bón Liều dùng
N:P2O5:K2O18%-4%-6%;CaO:2%;SiO2:0,1%; Axit Humic:0,7%; Axit fuvic:3,2%; Axit amin ts (Lysine; Tritophan; Axit Aspatic; Alanine, Valine, Proline,Arginine; Leucine; Proline;Methionine; Isoleucine;Tyrosine; Cysteine): 0,8%; Hữu cơ: 8%, ẩm độ: 25%  ZnO: 30ppm, Bo: 30ppm, Mn: 30ppm; CuO: 30ppm; Mo: 30ppm, Fe: 30ppm – Cải tạo lại đất trồng, phục hồi lại bộ rễ, phục hồi cây. – Phục hồi cây suy yếu, mất sức.– Phục hồi cây lá vàng vọt, còi cọc

– Phục hồi rễ cây thui chột, cây già yếu.

– Kết hợp Zincamabo để bổ sung Kẽm, Magie, Canxi và Bo hỗ trợ đọt không xoăn, quang hợp tốt: ra hoa mạnh: Hạn chế rụng trái về sau.

–  Nếu sử dụng nước trời:  Bón khi trái đang chín chưa thu hoạch được ( tháng 10 – 11): tranh thủ nước trời.

– Bón sau khi thu hoạch: (tháng 12 – 02 năm sau): bón trong mùa khô, chủ động được nước tưới.

 

 

– Cà phê, tiêu chưa có trái: 100 – 300gr/ gốc.- Cà phê, tiêu 5 – 7 năm: 400 gr/gốc– Cà phê, tiêu 7 – 10 năm: 500 gr/gốc.

– Cà phê, tiêu trên 10 – 13 năm: 600 gr/gốc.

– Cà phê, tiêu trên 13 – 15 năm: 700 gr/gốc.

– Cà phê trên 15 năm: 800 gr/gốc.

– Giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa nên bón thêm Zincamabo 100 – 200 g/gốc, giúp đều hoa, cứng cành, thẳng lá đọt, tăng quang hợp, tăng Bo không rụng trái non.