GREEN TREE

PHÂN TRUNG VI LƯỢNG

                              GREEN TREE                               

 Canxi – Magie – Bo – Kẽm

HẠN CHẾ XOĂN LÁ – TĂNG ĐẬU TRÁI – HẠN CHẾ RỤNG

THẲNG LÁ – XANH DÀY – HOA NHIỀU – TRÁI TRĨU CÀNH

Thành phần

Công dụng

Liều dụng

Ca: 7%, Mg: 4,8%, SiO2: 10%, B: 2.000 ppm, Zn: 16.000 ppm

–   Đọt phóng nhanh – Lá xanh dày – Trái lớn – Rễ khỏe mạnh.

–   Hạn chế nứt trái, thối trái, sượng trái, rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng.

–   Dung môi FORMICAMIN giúp cây lớn thần tốc. Ức chế nấm khuẩn theo cơ chế cạnh tranh sinh học tự nhiên.

–    Phun giai đoạn đâm chồi (nhú cựa gà cho đến 3-5 lá): 20ml – 25ml/10 lít nước.

–    Cây vọt hoa nhiều và đồng loạt: Phun 7-10 ngày/lần.