BCRON 8 LÚA 2KG

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

BCRON 8

SUPER FULVATE ROOT

RA RỄ CỰC MẠNH – HẠ PHÈN CỰC NHANH

Thành phần

Công dụng

Liều dùng

Hữu cơ: 40%, Axit Humic (C): 2%, độ ẩm: 19,6%, pHH2O: 5.

– Ra rễ cực mạnh, phục hồi cây suy yếu, cây bệnh.

– Cải tạo đất nhanh, ổn định pH, hạ phèn, giảm chua, hạn chế mặn, chống ngộ độc hữu cơ.

– Vi sinh vật có lợi phát triển mạnh.

– Hiệu quả lâu bền, tiết kiệm 20% – 30%.

2kg – 5kg/ha, tùy theo tình trạng đất, bón 3 đợt chung với NPK.