BA CON RỒNG ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

         Ngày 28/05/2018, Công ty phân bón BA CON RỒNG  đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm phân bón do trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert cấp.

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, BA CON RỒNG đã không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm phân bón, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và cam kết về tiêu chuẩn chất lượng. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp BA CON RỒNG tiếp tục tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng, giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả làm việc của cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất. Ngoài ra, còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong sản xuất, từ đó cung cấp tới bà con những sản phẩm phân bón chất lượng nhất, giá thành tốt nhất.

Bà con hãy đồng hành cùng Ba Con Rồng để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho cây trồng.