HIỆU QUẢ TUYỆT VỜI CỦA HỮU CƠ KHOÁNG KN3 TRÊN CÂY ĂN TRÁI